นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 16,795 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

7 พฤษภาคม 2563 51 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

โครงการวางท่อ คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม (บริเวณหน้าห้องแถวครูบุญสม)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.71.58 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา