นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 16,685 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 เมษายน 2563 51 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึง-หนองหงส์ (ซอยประปาหมู่บ้าน)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.66.35 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา