นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 16,815 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 มิถุนายน 2563 51 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่2)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.56.22 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา