นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 16,724 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาด้วยระบบ e-bidding

15 มิถุนายน 2563 53 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่กลาง-โคกช้าง(ช่วงที่ 2) ม.4

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.55.63 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา