นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 16,808 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส

19 มิถุนายน 2563 60 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

ไตรมาสที่ 1(ต.ค - พ.ย.- ธ.ค.2562)  /ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.2563)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.159.51 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา