นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 16,803 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)

13 กรกฎาคม 2563 57 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

จำนวน 28  ราย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.275.19 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา