นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 16,705 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.63)

13 กรกฎาคม 2563 44 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

จำนวน 17 ราย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.190.58 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา