นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 16,836 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย 63)

13 กรกฎาคม 2563 50 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

จำนวน 19 ราย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.228.61 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา