นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 16,726 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ( เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย. 63)

14 กรกฎาคม 2563 57 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.98.37 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา