นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 16,768 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลแบบ ผด.3 งวดที่่ 2 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563)

21 กรกฎาคม 2563 143 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.304.29 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา