นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 16,835 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

7 ตุลาคม 2562 136 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.177.92 KB ดาวน์โหลด
.94.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา