นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 16,682 คน

รายงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
26 ต.ค. 63รายงานควบคุมภายใน ปค.1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 พ.ย. 62ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 มี.ค. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แชร์  
14 ธ.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  แชร์  
30 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แชร์  
26 ก.ย. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แชร์  
14 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แชร์  
2 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แชร์  
30 มิ.ย. 61รายงานการประชุมผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แชร์  
27 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แชร์  
25 ก.พ. 61รายงานการประชุมผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา