เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 536
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562114
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2561180
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 187
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555171

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB