เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 20 ก.ย. 62 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน.pdf1.83 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.01s. 0.50MB