นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 16,847 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวอำเภอบ้านบึง 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 11 กิโลเมตร หากจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 77 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองซ้ำซาก, ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านบึง ตำบลหนองบอนแดง, อำเภอบ้านบึง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองซ้ำซาก, อำเภอบ้านบึง ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี


เนื้อที่

- องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๖.๐๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๒๑๖๑.๒๕ ไร่
- ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งเส้นรุ้ง(ละติจูด) ๑๓.๒๑ องศาลิปดา เส้นแวง (ลองติจูด) ๑๐๑.๐๕ องศาลิปดาลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์


ประชากร

ประชากร ณ เดือน เมษายน 2562

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านยี่กงษี 1,202 8178151,632
2บ้านมาบไผ่ 3975385661,104
3บ้านเขาแรต 383 467456923
4บ้านไร่กลาง295322325647
5บ้านห้วยยาง586 5486101,153
6บ้านเกาะไม้แหลม 397 425436861
รวม3,2583,0663,1626,223
เปลี่ยนภาษา